odcisk

WEBPATRYK

Ugoda ENZKOFEN 19a
94447 Plattling
Kontakt
E-mail: info@webpatryk.com
Strona internetowa https://webpatryk.com/
Telefon komórkowy 0151-54002678
Jako mała firma z podatku od sprzedaży wg. §19 Zwolnione z UStG.

Odpowiedzialność za treść
Zawartość naszych stron została stworzona z niezwykłą starannością. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność treści. Jako usługodawca przestrzegamy § 7 ust. 1 TMG odpowiada za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za treści osób trzecich. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany dostawca lub operator stron. Strony, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie ich linkowania. W momencie tworzenia linku nie znaleziono żadnych nielegalnych treści. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

prawa autorskie
Utworzone przez operatora strony treści i dzieła na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej witryny jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo wszystko dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednie powiadomienie. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, niezwłocznie usuniemy takie treści.

Ochrona danych
Z naszej strony internetowej można zazwyczaj korzystać bez podawania danych osobowych. O ile dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) są gromadzone na naszej stronie internetowej, zawsze odbywa się to na zasadzie dobrowolności, o ile to możliwe. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku przez osoby trzecie do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, o które wyraźnie nie zamówiono. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.

Oświadczenie o ochronie danych dotyczące korzystania z wtyczek Facebooka (przycisk „Lubię to”)
Na naszej stronie internetowej zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie internetowej. Przegląd wtyczek Facebooka znajdziesz tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przyporządkować Twoją wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony internetowej nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Facebooka pod adresem https://de-de.facebook.com/policy.php
Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł przyporządkować Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego konta użytkownika Facebooka, wyloguj się z konta użytkownika Facebooka.

Oświadczenie o ochronie danych dotyczące korzystania z Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli anonimizacja IP jest aktywowana na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.
Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i zainstaluj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Źródła: Zastrzeżenie od eRecht24, portalu prawnika Sörena Sieberta poświęconego prawu internetowemu, Zastrzeżenie na Facebooku od eRecht24, oświadczenie o ochronie danych dla Google Analytics

Źródło: Stworzony przez generator odcisków kancelarii Siebert

OCHRONA DANYCH

Ugoda ENZKOFEN 19a
94447 Plattling
Kontakt
E-mail: info@webpatryk.com

Webpatryk.com

Szyfrowanie SSL

Aby chronić bezpieczeństwo Twoich danych podczas transmisji, stosujemy najnowocześniejsze metody szyfrowania (np. SSL) przez HTTPS.

Funkcja komentarza

Gdy użytkownicy zostawiają komentarze na blogu, oprócz tych informacji zapisywany jest czas ich utworzenia oraz nazwa użytkownika wybrana wcześniej przez odwiedzającego witrynę. Ma to na celu nasze bezpieczeństwo, ponieważ możemy być ścigani za nielegalne treści na naszej stronie, nawet jeśli zostały stworzone przez użytkowników.

Formularz kontaktowy

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego, podane przez Ciebie informacje będą przechowywane w celu przetworzenia wniosku i ewentualnych dalszych pytań.

Usunięcie lub zablokowanie danych

Przestrzegamy zasad unikania danych i ekonomii danych. Dlatego przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów wymienionych tutaj lub zgodnie z różnymi okresami przechowywania przewidzianymi przez prawo. Po określonym celu lub upływie tych terminów odpowiednie dane będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

Korzystanie z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. (dalej: Google). Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, czyli plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i instalując: Dodatek do przeglądarki do dezaktywacji Google Analytics .

Dodatkowo lub jako alternatywa dla dodatku do przeglądarki możesz uniemożliwić śledzenie przez Google Analytics na naszych stronach, klikając kliknij ten link . Plik cookie rezygnacji zostanie zainstalowany na Twoim urządzeniu. Uniemożliwi to Google Analytics zbieranie danych dla tej strony internetowej i dla tej przeglądarki w przyszłości, dopóki plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

Korzystanie z Map Google

Ta strona korzysta z Google Maps API do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Podczas korzystania z Google Maps Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane dotyczące korzystania z funkcji mapy przez odwiedzających. Możesz znaleźć więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Google informacje o ochronie danych Google usunąć. Tam możesz również zmienić swoje ustawienia ochrony danych osobowych w centrum ochrony danych.

Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi w związku z produktami Google Znajdziesz tutaj.

Osadzone filmy z YouTube

Osadzamy filmy z YouTube na niektórych naszych stronach internetowych. Operatorem odpowiednich wtyczek jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzasz stronę z wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób YouTube zostanie poinformowany, które strony odwiedzasz. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, YouTube może przyporządkować do Ciebie Twoje zachowanie podczas surfowania. Możesz temu zapobiec, wylogowując się wcześniej z konta YouTube.

Jeśli uruchamiany jest film z YouTube, dostawca używa plików cookie, które zbierają informacje o zachowaniu użytkownika.

Jeśli wyłączyłeś przechowywanie plików cookie dla programu reklamowego Google, nie będziesz musiał liczyć się z takimi plikami cookie podczas oglądania filmów na YouTube. YouTube przechowuje jednak również w innych plikach cookie informacje o użytkowaniu, które nie są danymi osobowymi. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz zablokować przechowywanie plików cookie w swojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat ochrony danych na „Youtube” można znaleźć w oświadczeniu dostawcy o ochronie danych pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Wtyczki społecznościowe

Oferujemy możliwość korzystania z tak zwanych „przycisków mediów społecznościowych” na naszej stronie internetowej. Aby chronić Twoje dane, podczas wdrożenia polegamy na rozwiązaniu „Shariff”. W rezultacie przyciski te są zintegrowane ze stroną internetową tylko jako grafika zawierająca link do odpowiedniej strony internetowej dostawcy przycisku. Klikając na grafikę, zostaniesz przekierowany do usług odpowiedniego dostawcy. Dopiero wtedy Twoje dane zostaną przesłane do odpowiedniego dostawcy. Jeśli nie klikniesz na grafikę, nie będzie wymiany między Tobą a dostawcami przycisków mediów społecznościowych. Informacje o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych w sieciach społecznościowych można znaleźć w odpowiednich warunkach użytkowania danego dostawcy. Więcej informacji o rozwiązaniu Shariff znajdziesz tutaj: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy przyciski mediów społecznościowych następujących firm:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA)
Twitter Inc. (795 Folsom St. – Suite 600 – San Francisco – CA 94107 – USA)
Google Plus / Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway – Mountain View – CA 94043 – USA)
Pinterest
XING AG (Gänsemarkt 43 – 20354 Hamburg – Niemcy)
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court – Mountain View – CA 94043 – USA)

Google AdWords

Nasza strona internetowa korzysta ze śledzenia konwersji Google. Jeśli trafiłeś na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy umieszczonej przez Google, Google Adwords ustawi plik cookie na Twoim komputerze. Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę umieszczoną przez Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony w naszej witrynie, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy zobaczyć, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, za pomocą których można by osobiście zidentyfikować użytkowników.

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz odmówić ustawienia wymaganego do tego pliku cookie – na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które generalnie dezaktywuje automatyczne ustawienie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby pliki cookie z domeny „googleleadservices”. com” są zablokowane.

Pamiętaj, że nie możesz usuwać plików cookie rezygnacji, o ile nie chcesz, aby dane pomiarowe były rejestrowane. Jeśli usunąłeś wszystkie pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik cookie rezygnacji.

Twoje prawa do informacji, poprawiania, blokowania, usuwania i sprzeciwu

W każdej chwili masz prawo do otrzymania informacji o Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas. Masz również prawo do poprawiania, blokowania lub, poza wymaganym przechowywaniem danych dla transakcji biznesowych, usunięcia swoich danych osobowych. Skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe znajdziesz na dole.

Aby dane mogły zostać zablokowane w dowolnym momencie, dane te muszą być przechowywane w pliku blokady do celów kontrolnych. Możesz również zażądać usunięcia danych, o ile nie ma ustawowego obowiązku archiwizacyjnego. Jeśli istnieje taki obowiązek, na żądanie zablokujemy Twoje dane.

Możesz dokonać zmian lub wycofać swoją zgodę, powiadamiając nas o tym ze skutkiem na przyszłość.

Zmiana naszych przepisów o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego dostosowywania niniejszego oświadczenia o ochronie danych, aby zawsze było ono zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi lub do wprowadzania zmian w naszych usługach w oświadczeniu o ochronie danych, np. w zakresie B. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowa deklaracja o ochronie danych będzie wtedy obowiązywać podczas kolejnej wizyty.

Pytania do inspektora ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, wyślij nam e-mail.

Oświadczenie o ochronie danych zostało utworzone za pomocą generatora oświadczeń o ochronie danych firmy activeMind AG.

Koniec ochrony danych osobowych.